Ik wens aan alle studenten nog een dappere eindsprint, een goede en moedige inspanning, om daarna te genieten van een zonnige, zinvolle vakantie.

 

 

Hemelvaart2Van Pasen naar Hemelvaart

Net als op de andere dagen van de Paastijd, wordt op Hemelvaartsdag voorgelezen uit de Handelingen van de apostelen waarin een beeld wordt geschetst van de eerste jaren van de Kerk. En dat start niet toevallig met een ervaringsverslag van Hemelvaartsdag (Handelingen 1, 4-11). In zijn preek vestigde Pater Paul de aandacht op de twee mannen in witte gewaden die de apostelen na Jezus’ hemelvaart toespreken. Zij komen wel vaker op de proppen bij belangrijke gebeurtenissen. Deze keer brengen zij de apostelen tot de orde van de zaak:

Blijf niet naar de hemel staren, jullie hebben een opdracht gekregen, het is nu aan jullie om te vertellen over de Vader, en om Zijn liefde zichtbaar te maken door wat jullie voorleven, net zoals Jezus heeft gedaan!

En de leerlingen trekken zich, samen met Maria, een paar dagen terug in bezinning en gebed. De 40 dagen van Pasen tot Hemelvaart was een leerperiode (Hemelvaart in 3 krachtlijnen).

Van Hemelvaart naar Pinksteren

In het Evangelie zelf (Mattheüs 28, 16-20) stelt Jezus hen gerust: zij zijn niet alleen, Hij blijft bij hen, net zoals Hij eerder liet verstaan op weg naar Emmaüs (catechese van Paus Franciscus 24 mei 2017). En ook de zondagslezing die volgt op Hemelvaartsdag (Johannes 17, 1-11) tracht gerust te stellen door te herinneren aan het gebed van Jezus tijdens het Laatste Avondmaal. De volgelingen van Jezus ervoeren toen dat hun leermeester helemaal vol werd van Gods heerlijkheid, dat Hij diezelfde uitstraling kreeg, liefdevol zoals God, een heerlijk mens.

Als je een hechte band hebt met God, dan neem je iets van die innerlijke kracht over, en dat is te merken aan alles wat je zegt en doet.

In het gebed horen we dat Jezus’ wens was dat zij net zo’n diepe verbondenheid met Hem mogen hebben, dat zij aangestoken worden door datzelfde vuur en dat ze diezelfde uitstraling zullen hebben (naar Leo Koerhuis).

Wie verder leest zal zien dat Jezus’ gebed nog verder gaat: Hij bidt ook voor ons. Het doet zo’n deugd en geeft extra vertrouwen te weten dat iemand voor u bidt, dat die persoon ook jouw uitdagingen of zorgen, verdriet of pijn, voorlegt bij de Vader!

 

Op 13 mei ontvingen 34 jongens en meisjes uit de handen van Z.E.Heer Collin het H. Vormsel. Het was een mooie viering, met aandachtig luisterende jongeren, waar ook onze catechisten werk van gemaakt hadden, niet enkel met voorbereidingen aan de viering zelf, maar ook door inzet gans het jaar door. Proficiat en dank u aan allen.

 • Sint Antonius vormselviering 2017
 • Sint Antonius vormselviering 2017
 

Wenst u nog eens terug te blikken op andere activiteiten binnen het kader van de vormselcatechese van dit jaar, dan verwijzen we u graag door naar Werkgroep - Vormselcatechese. Wenst u uw kind in te schrijven voor de vormselcatechese ter voorbereiding op het Vormsel in 2018, dan vindt u meer info in Aanvraag inschrijving vormselcatechese.

Ouders die hun kind reeds wensen in te schrijven voor de vormselcatechese die start in september (H. Vormsel te ontvangen in 2018), mogen hiervoor contact opnemen met Pater Paul Segers, Capucienenlaan 97, tel: 053/70.33.51, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kan ook terecht op de webpagina Vormsel in het menu Sacramentele vieringen waar u tevens ook een inschrijvingsformulier vindt.

Het was weer een hoogdag en feestdag. Oprechte dank aan het lerarenkorps want zij hebben de voorbereiding van de kinderen met overtuiging aangepakt. Het is aandoenlijk om zien hoe die kinderen met geloof, entoesiasme en overtuiging Jezus in hun hartje willen verwelkomen. Meer en meer wordt het een keuze tussen geloof en andersdenken, met alle respect voor elkaar. Gaan wij nu, de ouders en de kerkgemeenschap, dat geloof van deze kinderen brandend houden en voorleven, of langzaam laten uitdoven? Ook de oma’s en opa’s hebben hierbij een belangrijke rol.

 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017

 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017

   

 

Zondag 7 mei kwamen de 84 kindjes die dit jaar hun H. Communie ontvingen al een eerste keer met ons samenvieren in onze kerk. Daarvoor hadden ze op school hun naam geschreven op grote harten die het altaar versierden. De liedjes tijdens deze viering waren speciaal voor hen gekozen, en sommigen durfden het aan om – welliswaar ietwat stiller dan we gewoon zijn van hen – mee te zingen. Maar het hoogtepunt van de viering was het krijgen van een kruisje met de woorden “God zegene U en God beware U”.  Dat is toch het mooiste gebed en de wens dat onze kinderen dankzij hun geloof en zorg van ouders en vele mensen mogen opgroeien in wijsheid, in gehoorzaamheid aan ouders en geloof in God, zoals Jezus in het huis van Nazareth. Tevens werd ook aan Moeder Maria een ereplaats gegeven. Zij is toch de sterke, serene, gedienstige Moeder van Jezus geweest die het geloof diep in haar hart bewaarde, ook in moeilijke omstandigheden.

 • Instapviering1
 • Instapviering2
 • Instapviering3
 • Instapviering4
 • Instapviering5

Een tijdje geleden publiceerden we een vacature voor een nieuw lid van de Kerkraad Sint-Antonius. Dit was ter vervanging van Dhr. Jan De Mey die ontslag nam. Mevr. Els van Langenhoven heeft deze oproep beantwoord en werd ook aanvaard als nieuw lid. We danken Dhr. Jan De Mey voor zijn jarenlang trouw lid-zijn.

 

Van 23 april tot 3 mei bracht de aartsbisschop van Karachi, Monseigneur Joseph Coutts, een bezoek aan verschillende bisschoppen in België, op uitnodiging van Kerk in Nood, om te getuigen van de moeilijkheden waaronder Pakistaanse Christenen gebukt gaan en samen bidden (zie ook het kerknet-artikel "Bisschoppen uit Zuid-Sudan en Pakistan getuigen over vervolging"). Mgr. Coutts was zeer dankbaar voor de aangename ontmoeting met de Belgische bisschoppen en de kardinaal. Naast zijn officiële programma, maakte de aartsbisschop ook graag tijd om een bezoek te brengen aan de ex-missionarissen van de Kapucijnenorde.

Zoals elk jaar vieren we gedurende 9 dinsdagen de noveen ter ere van de H. Antonius van Padua, patroonheilige van onze kerkgemeenschap. Een noveen of novene (novena in het Latijn) is een reeks van negen dagen waarop men op een bijzondere wijze tot God of een heilige bidt, ter verkrijging van een gunst of ter voorbereiding op een grote feestdag. De eerste dinsdag is 18 april, de laatste dinsdag valt precies ook samen met zijn feestdag, nl. 13 juni. In de Sint-Antoniuskerk is er elke dinsdag om 18u30 Eucharistie ter ere van deze bijzondere heilige.

 • SintAntonius altaar
 • SintAntonius beeld
 • SintAntonius preekstoel
 • SintAntonius glasraam

sintjobskapelDe restauratiewerken aan de kapel zijn begonnen!

De eerste fase omvat de buitenkant en de omgeving van de kapel. Van de muren worden de oude verflagen afgehaald en de kapel wordt terug geverfd. Het dak wordt nagezien en waar nodig wordt het vernieuwd en stabieler gemaakt. Er worden ook nieuwe dakgoten gehangen. De grot wordt waterdicht gemaakt en de muurtjes rondom worden hersteld. Er komt ook een aansluiting aan het leidingwater en de elektriciteitsleidingen worden vernieuwd.