SintAntoniusNoveenZoals elk jaar vieren we gedurende 9 dinsdagen de noveen ter ere van de H. Antonius van Padua, patroonheilige van onze kerkgemeenschap.De eerste dinsdag van de noveen is 10 april. In de Sint-Antoniuskerk is er elke dinsdag om 18u30 Eucharistie ter ere van deze bijzondere heilige.

Sint-Antonius was een tijdsgenoot van Sint-Franciscus, een franciscaan. Een bescheiden persoon die bijzonder goed kon lesgeven en preken, en die ook wel eens rechtuit durfde de nagel op de kop te slaan. In onze kerk vind je verwijzingen naar het leven van Sint-Antonius in het houtsnijwerk van de preekstoel en in een schilderij aan het altaar bij zijn beeld. Uiteraard staat hij ook bij de andere heiligen van het grote glasraam achter het hoogaltaar.

 

Pasen2018

Deze bovenstaande paaswensen zijn geïnspireerd op teksten van Antoon Vandeputte en Kris Gelaude. We verwijzen u tevens graag door naar de paaswens van Deken Marc, de paasbrief van Bisschop Luc Van Looy, en de paashomilie van Kardinaal Jozef De Kesel. Een (h)eerlijke kijk op Pasen door de ogen van kinderen is mooi gecompileerd in het getekende filmpje "A very special Easter".  

Dank aan allen die geholpen hebben bij de mooie, zinvolle vieringen van de Goede Week en Pasen. Een dikke proficiat aan onze vormelingen en catechisten voor het opluisteren van de Witte Donderdagviering, aan de kinderen van het Sint-Jozefscollege voor de zeer ingetogen, serene kruisweg op Goede Vrijdag, en aan het parochiekoor, misdienaars, lectoren en medewerkers van liturgie voor de muzikale en dienende ondersteuning van de vieringen.

Met Pasen zetten we trouwens een nieuwe, sterke tijd in: de Paastijd, 50 dagen lang. Mogen we ook deze samen, inspirerend en sterkend beleven.  

 

Dit jaar namen gemiddeld een 55-tal volwassenen en een 40-tal kinderen deel aan de sobere maaltijden. Een 12-tal medewerkers hebben zich ingezet voor de organisatie, de bediening, en het vlotte verloop van het gebeuren. Al is vooral het gebaar van een sobere maaltijd te nemen het belangrijkste doel in deze vastentijd, toch is het ook verheugend vast te stellen dat het initiatief dit jaar € 1617.8  heeft opgebracht voor het goede doel.

Op zaterdag 10 maart hebben de kandidaat-vormelingen hun kruisje ontvangen dat ze zullen dragen op de dag van hun vormsel. Tijdens de preek verwees deken Marc naar de 12 pilaren in de kerk. Deze pilaren staan symbool voor de apostelen. Hij legde de kandidaat-vormelingen uit wat het dragen van een kruis voor een christen betekent. Het betekent dat je de anderen tot steun bent, en meebouwt aan de toekomst van de Kerk. We hopen dat de kandidaat-vormelingen dit kruisje een ereplaats zullen geven. Moge het hen aansporen om zich als jonge christenen te engageren voor een betere wereld.

  • Kruisjesoplegging Sint-Antonius
  • Kruisjesoplegging Sint-Antonius
  • Kruisjesoplegging Sint-Antonius
  • Kruisjesoplegging Sint-Antonius

Met onze start als kloosterkerk, blijft onze parochie voeling hebben met wat er gebeurt bij de Kapucijnen. Zo is Adri Geerts is nieuwe overste van de Vlaamse kapucijnen. Onze Kapucijnen zijn trouwens ook voorlopers binnen Europa op vlak van internationalisering, met o.a. een visie over internationale broedergemeenschappen en missiewerk binnen Europa. Vorig najaar sprak De Morgen met broeder Marcin, een poolse broeder die momenteel bij de Kapucijnen in Antwerpen verblijft. In het gesprek getuigt hij van zijn geloften, maar kaart hij ook aan hoe erg het gesteld is met de Belgische Kerk, in vergelijking met wat hij ervaarde in Polen.     

Op pinkstermaandag vieren we voortaan het Feest van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van de Kerk. Dat heeft Paus Franciscus in februari bij decreet laten vastleggen.

Maria kreeg wel al eerder de titel van Moeder van de Kerk, maar dat werd nog niet gevierd. Als dag voor dit nieuwe kerkelijke feest werd niet toevallig gekozen voor een dag verbonden met Pinksteren, pinkstermaandag. Maria was immers bij de apostelen toen zij de H. Geest ontvingen en heeft een rol gespeeld bij het begin van de Kerk.

Het Kerknet artikel Tweede pinksterdag wordt Mariafeestdag geeft extra achtergrondinformatie.

 

Elke tweede dinsdag van de maand in ’t Capucientje is er de kaart- of spelnamiddag. Heb je interesse, contacteer Georges Rousseau 053 39 90 83.

De volgende OKRA activiteit om alvast naar uit te kijken, is het lentefeest, Paasfeest, op 16 april. Op maandag 23 april staat een wandeling in het Neigembos op het programma. 

Daguitstap 24 mei naar Zeeuws-Vlaanderen; vertrek om 8u aan de Sint-Antoniuskerk. Inschrijven bij Georges Rousseau: 053.399.083

Het volledige jaarprogramma van OKRA Sint-Antonius vindt u op de OKRA-pagina.