Verleden jaar was ik in Frankrijk op verlof. Op een zaterdagavond woonden we er in een dorpskerkje de Eucharistie bij. We waren er met 14 mensen, de drie vlamingen erbij geteld. Hier horen we regelmatig zeggen: “Er zijn geen priesters meer”, maar die lokale priester met Afrikaanse roots voegde er aan toe: “Mais il n’y presque plus de croyants”.

Toch mogen we ook hier in Vlaanderen de komende weken (nieuwe) mensen verwelkomen die een pastorale functie opnemen. Elia Cantaert uit Nieuwerkerken wordt op zondag 21 oktober in de kathedraal van Mechelen priester gewijd door Kardinaal Jozef De Kesel. De eremis van Elia heeft plaats op zondag 4 november om 15.00 u. En, op 1 september startte Dhr. Peter Biesbrouck als nieuwe parochie-assistent op de Hopparochie binnen ons dekenaat. Velen kennen hem als voorzanger en dirigent op Ten Bosch in Erembodegem. Er zijn tenslotte ook priesters die toetreden tot een kloostergemeenschap. Zo kiest Pastoor Igor De Bliquy (36), parochiepriester in Heuvelland, voor een proefjaar bij de Kapucijnen in Antwerpen. “Ik zal Heuvelland zeker missen, maar ik zal blij zijn om eens in een gemeenschap te kunnen leven en werken”, zei de priester in een afscheidsinterview.

Zowel onder als bovenop onze kerk zijn er noodzakelijk uit te voeren werken. Monumentenwacht zorgt voor de inspectie van onroerend erfgoed. In het kader van de wet rond veiligheid op het werk, vraagt men dat ook ladderhaken op het dak van de kerk worden geplaatst, zodat de veiligheid van haar personeel (en andere mensen die voor het onderhoud of werken instaan) beter is gegarandeerd. Gezien de grote oppervlakte van het dak, is dit een zware kost.

Daarnaast zijn er werken nodig voor de toevoer van water naar de sacristie enerzijds en naar de chauffage voor de verwarming van de kerk anderzijds. Vroeger vormden kerk en school één gebouwencomplex. Naar aanleiding van de vernieuwingswerken in de school, dienen deze toevoeren nu gescheiden te worden. Gelukkig kunnen we hiervoor gebruik maken van een gedeeltelijke onderkeldering van onze kerk. Niettemin stuit ook die oplossing op complexe werken en soms wel eens een extra onverwachte moeilijkheid. We hopen dat de werken vlot mogen verlopen.

Bij het begin van het nieuwe pastoraal jaar blikt Mgr. Van Looy zowel terug als vooruit. Er waren de voorbije zomermaanden zinvolle jongerenkampen en pelgrimstochten, en retraites voor zowel gezinnen als individuen, om zo “even te verwijlen bij de Heer”, schrijft hij. Daaruit kan men kracht putten … voor een nieuw werkjaar. Net als vorige jaren heeft Bisschop Van Looy zelf – zoals dat gebruikelijk is op zijn leeftijd – een ontslagbrief gestuurd naar Paus Franciscus, die dit al of niet kan aanvaarden. Zo lang leidt Van Looy het bisdom. En hij gaat alvast in oktober naar de bisschoppensynode over “jongeren, geloof en het onderscheiden van de eigen roeping”. Het verheugt hem dat er zich jongeren hebben aangemeld voor het seminarie. Maar, elk van ons wordt opgeroepen tot heiligheid in deze tijd, om - naar het voorbeeld van Paus Franciscus - nog meer de levensstijl van Christus aan te nemen. Hiermee herinnert Van Looy ons aan een oproep van de paus die hiertoe vijf sleutels meegaf:

  • doorzettingsvermogen, geduld en zachtmoedigheid;
  • vreugde en zin voor humor;
  • stoutmoedigheid en vurigheid;
  • gemeenschap; en
  • gebed.

Onze bisschop hoopt alvast dat we in het nieuwe werkjaar aandacht hebben voor de kunst van het onderscheiden. Dat we kunnen onderscheiden waartoe we echt toe geroepen zijn. 

Onze deken roept in zijn brief ter gelegenheid van het dekenaal weekend op om anderen nabij te zijn, tot solidaire mensen, mensen die niet onverschillig zijn, maar die juist het verschil kunnen maken en zich engageren. 

We wensen alle kinderen, en speciaal deze van het Sint-Jozefscollege op de Capucienenlaan, veel enthousiasme toe in het nieuwe schooljaar. Dat ze mogen opgroeien zoals die jonge Jezus, toenemend in wijsheid en geloof, onder leiding van zeer gemotiveerde leerkrachten.

Na een drukke inschrijvingsperiode is de lijst met kandidaatvormelingen volledig. Zo’n 31 kandidaatvormelingen zullen zich de komende maanden bevragen over Jezus van Nazareth, Zijn persoonlijkheid en vooral Zijn boodschap. Want ook vandaag nog inspireert Jezus om samen te groeien in een dienende, biddende geloofsgemeenschap. Hij roept, onderricht en zendt mensen op weg, al is dat niet altijd makkelijk. Mogen ouders en catechisten onze kandidaatvormelingen samen begeleiden in hun tocht. Op 6 oktober is er alvast een startviering. 

Elf jaar nadat men aan de bisschop van Gent de vraag richtte om rond het Kapucijnenklooster een parochie te mogen stichten, was het zo ver. Op 1 augustus 1968 werd de nieuwe parochie genaamd Sint-Antonius van Padua erkend, na overleg tussen het bisdom, het dekenaat Aalst en de paters Kapucijnen. De mensen wonende in de wijk Sint-Job kregen zo hun eigen parochie.

ParochieAntoniusAkteDe kloosterkerk van de paters Kapucijnen was eigenlijk opgedragen aan het Heilig Hart. Het beeld in de voorgevel getuigt hiervan. Omdat in 1968 Aalst reeds een H. Hartparochie had, werd als alternatieve patroonheilige gekozen voor Sint-Antonius van Padua, ook een minderbroeder, net als de Kapucijnen. Maar nog steeds wordt er in de volksmond eerder gesproken over “op sint-job” of gewoonweg “bij de capucienen”.

Deze Kapucijnen hadden zich - sinds hun vestiging - bijzonder ingezet voor het apostolaat, in dienstbaarheid, nabij de gewone mens. En zij waren bereid om ook de nieuwe parochie tot bloei te helpen brengen. Onze parochie werd geleid door 3 pater pastoors, tot in 2017. Het was in de beginne wel zoeken naar een juiste verhouding en samenwerking tussen klooster en parochie.

De parochie Sint-Antonius werd alom ervaren als een levende, actieve gemeenschap met een grote eigenheid. Zo werd bijvoorbeeld het concept van de overbekende ‘Vlaamsche Kermis der Paters Kapucijnen’, gestart in 1933 ter ondersteuning van de missies, omgedoopt tot de befaamde Sint-Jobsfeesten (1970 – 2012) van de Sint-Antoniusparochie.

Ondertussen maken we als lokale Kerk deel uit van de nieuwe, grotere parochie Aalst Linkeroever.

Ook onze mooie parochiekerk zelf, met haar unieke, warme uitstraling zetten we bij dit gouden jubileum graag eens in de kijker. Meer info over de historiek van de Kapucijnen, historiek van onze parochie en onze Sint-Antoniuskerk is te vinden op de bijhorende webpagina's. 

 

Nu de zomervakantie voorbij is hernemen we opnieuw de spelnamiddag, en dit elke tweede dinsdagnamiddag van de maand om 14u, contactpersoon Georges Rousseau (053/39.90.83). Het programma volledige voor september ziet er als volgt uit:

Dinsdag 11 september, 14u: kaarten, scrabble en rummikub in ’t CapucientjeLogoOkraSmall2

Maandag 17 september, 14u: muzikale namiddag in ’t Capucientje, contactpersoon: Lydie Keymeulen (053/77.79.15)

Maandag 24 september, 14-17u: wandelen, vertrek aan de kerk

Donderdag 27 september, met vertrek om 8u30 aan de kerk: Daguitstap naar Lessen, Geraardsbergen en omgeving, contactpersoon Georges Rousseau (053/39.90.83)