Elke tweede dinsdag van de maand in ’t Capucientje is er de kaart- of spelnamiddag. Heb je interesse, contacteer Georges Rousseau 053 39 90 83.

Op 19 februari is er de maandelijkse ontmoetingsnamiddag, dit keer met een voordracht door Mark De Bie over “Ons koningshuis”. OKRA maakt op 26 februari een wandeling van 10 km  in natuurgebied de Honegem.

Het volledige jaarprogramma van OKRA Sint-Antonius vindt u op de OKRA-pagina.

  

Veertig dagen lang zouden wij, christenen, ons moeten voorbereiden op het feest van de Verrijzenis. Vastentijd wordt het genoemd, een tijd van soberheid, inkeer, gebed en verzoening. Bij ons begint deze tijd geruisloos; bij de moslims heel anders, de Ramadan. Het is tevens een tijd van hernieuwd, bezield engagement voor elkaar en de schepping. Ook Broederlijk Delen heeft als slogan: help de honger uit de wereld. Doe je mee, stimuleren we elkaar: verbonden in gebed en solidair met de medemens? In onze kerkgemeenschap is er alvast tijdens de vastentijd elke vrijdag een sobere, solidaire maaltijd. Welkom.

SobereMaaltijdenWeek1

 

SoepmaaltijdElke vrijdag van de vasten – vanaf 16 februari tot en met 30 maart – wordt traditiegetrouw in de zaal van ’t Capucientje een sobere solidaire soepmaaltijd opgediend tussen 11u45 en 13u00.

De opbrengst gaat dit jaar naar Vleugels van Hoop, Artsen zonder Vakantie en Memisa.

Met een klik op de foto kan u de affiche bekijken of zelfs printen of opslaan, kwestie van het zeker niet te vergeten. Allen welgekomen!

 

Niets groots, niets uitzonderlijks, twee bescheiden mensen, een man en een vrouw met hun baby, gelovig joods: om samen met hun baby te doen wat volgens de wet gebruikelijk is. Wat is er te zien? Geen mens wellicht die er van op zou kijken als Hij in het huis van zijn Vader komt. Of toch wel? De oude Simeon ‘ziet’ wat niet te zien is! Hij ‘ziet’ wie dit kind is, wat het betekent voor zijn volk en voor de hele wereld: redding en licht.

Toch is er uiterlijk niets anders te zien dan die ontroerde oude man met een boreling in zijn armen, samen met de ouders van het kind, kleine mensen, verloren in de grootsheid van de tempel van Jeruzalem. Zo is de weg van Jezus. En niet anders… (meditatie door Marc De la Marche; volg de link naar de volledige bezinning)

  • kaars zegenen 02
  • kaar aansteken 01
  • kandelaar 02
  • lichtmiskaarsen 01
  • onze vader 02
  • zegen kinderen 04

 

De voorbije maand gingen 12 ziekenzorgmedewerkers van onze lokale Kerk bij maar liefst (!) 180 huisgebonden zieken op bezoek. Ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar hadden ze ook een kleine attentie bij. Dus is het hoog tijd, vinden we, om ook deze stille werkers eens in de kijker te zetten! Want zieken en ouderen bezoeken doen ze niet slechts éénmaal per jaar.

 Sint Antonius Ziekenzorg IMG 00620001 

 

Deze laatste dagen van januari blikken we nog eens terug op het verhaal van driekoningen, wat heel mooi werd vertolkt en uitgebeeld door de catechesekinderen tijdens de viering op 6 januari.

In de orthodoxe Kerk vieren ze op deze dag de Geboorte van Christus. In de Westerse Kerk noemen ze dit gebeuren het Openbaringsfeest aan de heidenen: wijzen hebben Zijn licht gezien, Zijn ster gevolgd en hebben Jezus gevonden want de Messias is gekomen voor alle volkeren. En, ze offerden hun gaven aan het kind.

Wie Jezus ontmoet heeft, kiest voor een nieuwe levensweg.

Wie naar goede ingevingen luistert, komt bij Jezus terecht. En wie Jezus ontmoet heeft, kiest voor een nieuwe levensweg. We vierden het met zang en stoeten, gingen zingend van huis tot huis. De opbrengst, onze geschenken, gaven we aan Jezus door het te besteden aan een goed doel. Mag die spirit ons ook leiden, de rest van het jaar door.  

Sint Antonius Driekoningen