In de dekenale ploeg van het nieuwe dekenaat Aalst werd afgesproken om een dekenaal weekend te organiseren. Dit jaar is dat voorzien in het weekend van 9 & 10 september. In alle kerken, kapellen en kloosters wordt een brief van de deken gelezen. Aansluitend daarbij is de collecte in dat weekend bestemd voor de pastorale werking van het dekenaat Aalst. Hiermee worden allerlei dekenale initiatieven ondersteund, de vorming van priesters, parochie-assistenten, diakens en leden van de dekenale ploeg. Het dekenaat heeft zelf geen middelen en is volledig afhankelijk van de bijdragen van parochies of van giften. Wij danken u van harte voor uw milde gift in het weekend van 9 & 10 september. Wie niet de gelegenheid kreeg een gift te doen, of wie niet meer kan deelnemen aan de misvieringen in de kerk, kan ook via een overschrijving het dekenaat ondersteunen. Alle giften zijn welkom. Alle gelden worden beheerd door de leden van de VZW Pastorale Werking van het dekenaat Aalst. Giften kunnen overgeschreven worden op het rekeningnummer BE60 7330 0985 9270 van ‘Pastorale werking van het dekenaat’. Dank alvast voor uw bijdragen.