Oprichting van de Sint-Antoniusparochie

In 1968 werd in Aalst een nieuwe parochie opgericht rondom de kerk van de Paters Kapucijnen. Oorspronkelijk, bij de bouw door de Paters, was deze kerk toegewijd aan het H. Hart. Vandaar dat je in de voorgevel een groot H. Hartbeeld ziet staan. Deze patroonheilige kon echter niet behouden blijven omdat er in Aalst al een Heilig Hartparochie al bestond. De nieuwe patroonheilige werd Sint-Antonius, ook een Kapucijn. Zo werd de Sint-Antoniusparochie opgericht. Vanuit het klooster werden verschillende paters gedelegeerd naar diverse functies als pastoor, biechtvader, aalmoezenier van verenigingen, mislezer bij de zusterkloosters en dienstverlening in de omliggende parochies. Ondertussen werd het klooster gesloten en blijft enkel Pastoor Paul Segers als enige uitwonende Kapucijn in de pastorij wonen.

 

Een bruisende parochie

Pater Paul was voorheen 23 jaar missionaris in Pakistan. Zich nog steeds nauw verbonden voelend met Pakistan, sponsorde hij regelmatig de drie scholen die hij daar bouwde en probeert hij er regelmatig een nieuw klasgebouw bij te zetten. Dit kon gebeuren dankzij de jaarlijkse geschenkenbeurs en de gezellige, solidaire soepmaaltijden gedurende de veertigdagentijd.

 

Maar ook in zijn parochie hier in Aalst voelde hij zich duidelijk thuis. De binnen- en buitenkant van de parochiekerk werden mooi vernieuwd en de schilderijen van Sint Antonius en Onze Lieve Vrouw vakkundig gerestaureerd. Pastoor Segers kon rekenen op een vlotte samenwerking met een dynamische parochieploeg en heel wat medewerkers en vrijwilligsters uit het grote aantal parochiale bewegingen en werkgroepen. Deze samenwerking was ook onontbeerlijk voor de jaarlijkse organisatie van de parochiefeesten, de zogenaamde Sint-Jobsfeesten, die in de wijde omgeving (zelfs tot in onze buurlanden) gekend waren, mede dankzij de sfeervolle en druk bezochte prondelmarkt. Pater Paul nam ook het initiatief om in de Sint-Antoniuskerk regelmatig interessante culturele activiteiten te organiseren.

 

Een lokale Kerk, blijvend doordrongen van de Franciscaanse geest

Bij de hervormingen binnen het bisdom werden in 2016 een nieuw Aalsters dekenaat en nieuwe parochies opgericht. De "oude" parochie Sint-Antonius is nu een lokale Kerk binnen de nieuwe Parochie in Aalst - Linkeroever, met als pastoor E.H. Marc Verwaeren. Pater Paul zelf is parochiale administrator. De drie hoofdaccenten van de lokale Kerk zijn nog steeds goede liturgische vieringen, gastvrijheid, hartelijk onthaal, eenvoud en alle mensen oprecht luisterend nabij zijn. Zo blijft de franciscaanse geest verder leven!