H. Misvieringen in het weekend

Zaterdag om 18u00 gezongen mis door het parochiekoor
Zondag om 19u30 gelezen mis

Af en toe komt er een gastkoor.

 

Weekdiensten

Dinsdag om 18u30

Woensdag om 18u30

 

Eucharistievieringen voor overledenen

Het is een lofwaardige gewoonte dat de nagedachtenis van overledenen levendig gehouden wordt in een eucharistieviering of naammis. Daarom nodigen wij tweemaal per jaar alle familieleden uit die een geliefde hebben verloren de afgelopen maanden.

Verder worden alle familieleden uitgenodigd in de avonddienst van Allerheiligen. Gedurende deze dienst wordt ook het kruisje dat na de begrafenisdienst in de kerk werd opgehangen, overhandigd aan de familieleden.