H. Misvieringen in het weekend

Zondag om 10u30 gezongen mis door het parochiekoor

Zondag om 19u30 gelezen mis
Op de hoogdagen Pasen, Pinksteren en Allerheiligen is er om 10u30 een plechtig gezongen Mis door het Koninklijk Sint-Jobskoor met orkest. Deze laatste verzorgen ook de Middernachtmis op Kerstavond om 24u00. Op Allerheiligen wordt de avondmis opgeluisterd door het parochiekoor.

Regelmatig wordt de H. Mis op de "gewone" zondagen opgeluisterd door het parochiekoor. Af en toe komt er ook een gastkoor.

 

Weekdiensten

Dinsdag om 18u30u

Woensdag om 18u30

 

Eucharistievieringen voor overledenen

Het is een lofwaardige gewoonte dat de nagedachtenis van overledenen levendig gehouden wordt in een eucharistieviering of naammis. Daarom nodigen wij tweemaal per jaar alle familieleden uit die een geliefde hebben verloren de afgelopen maanden.

Verder worden alle familieleden uitgenodigd in de avonddienst van Allerheiligen. Gedurende deze dienst wordt ook het kruisje dat na de begrafenisdienst in de kerk werd opgehangen, overhandigd aan de familieleden.